Værdibaseret og autentisk ledelse

Uddannelsen starter d. 26 oktober 2024

Modul 1

Kerneværdier og coaching.

 


Kerneværdier og coaching er grundstammen i personlig vækst og effektiv ledelse.

Du lærer grundprincipperne i nøgleordslytning og de sokratiske spørgeteknikker.

Denne transformative kombination giver ledere mulighed for at navigere i udfordringer med urokkelig selvtillid, klarhed og en dyb forståelse af sig selv og andre.

 

Vi dykker ned i, hvordan autentisk  coaching og meditation arbejder i harmoni og styrker ledere, der er klar til at inspirere, innovere og lede med formål.

Modul 3

 Kommunikation.

 

I nutidens samarbejdsmiljøer har dynamikken i teams aldrig været mere kritisk.

Teams er de motorer, der driver innovation, produktivitet og succes i organisationer.


Dette modul handler om autentisk kommunikation ogom at tage ansvar for ens egne handlinger.


Vi inddrager læring fra Logoterapien, som er en værdibaseret tilgang til livet.

 

Vi udforsker de uundværlige roller, som personligt lederskab og effektiv kommunikation spiller for at optimere teamets præstationer og nå kollektive mål.

Modul 2 

Skyggearbejde.Skyggearbejdet er et fantastisk transformationsværktøj, der vil vende din verden på hovedet og hjælpe dig med at vokse i alle aspekter af dit liv.


På dette modul arbejder vi også med neural plasticitet.

Menneskets urbiologiske arv.

Meditation som metakognitivt redskab.

 

Vi udforsker strategier og indsigt for at hjælpe individet med at finde ligevægt og trivsel i både dit professionelle og personlige liv.

Modul 4

Værdidrevet ledelse

 

Dette modul er timers intensiv 1:1 undervisning med din underviser, og planlægges individuelt. Datoer er derfor ikke skrevet på her.
Værdidrevet ledelse er kompasset, der guider os mod en lysere og mere meningsfuld fremtid.


Når vi afslutter dette transformative forløb, bærer du en personlig plan med dig, der afspejler din unikke vision for fremtiden.

 

Denne personlige køreplan er ikke blot et dokument; Det er et effektivt værktøj, der sikrer kvaliteten af den indsigt og de værktøjer, du har fået fra denne redskabskasse.
Det indkapsler din forpligtelse til at lede med autenticitet, ægthed og en dyb forståelse af dine og din organisations  kerneværdier.

Du får -

 

Vores lederuddannelse er designet til at hjælpe dig med at "tegne uden for rammen" af traditionelt ledelse.

 

Tag med os på denne transformative rejse, og lås op for dit fulde lederpotentiale.
Undervejs på uddannelsen træner vi de coachende samtaleredskaber, for at fremme kommunikation og lytning.

På et personligt plan vil du -

  • Opdage dit autentiske selv - Få dybere indsigt i dine kerneværdier, styrker og vækstområder, hvilket fremmer en stærkere følelse af selvbevidsthed.
  • Udvide din horisont - Åbne dit sind for nye perspektiver og innovative tilgange, udvide dit verdensbillede og berige dine problemløsningsevner.
  • Personlig vækst - Styrk din praksis for løbende personlig udvikling, så du fortsætter med at udvikle dig som leder og individ.
  • Værdidrevet lederskab - Ved at omfavne denne filosofi beriger du ikke kun dit personlige liv, men hæver også din rolle som leder i dine respektive organisationer

 

Denne lederuddannelse tilbyder en rejse med vækst og empowerment, hvilket efterlader dig med nyfunden visdom, færdigheder og en styrket følelse af formål i både dit professionelle og personlige liv.

Din organisation vil få -

  • Effektivt lederskab - Ledere, der legemliggør autenticitet og leder ved eksempel, inspirerende tillid, loyalitet og motivation blandt deres teams.
  • Forbedret produktivitet - Teams, der er mere engagerede, kreative og samarbejdende, hvilket resulterer i forbedret ydeevne og øget innovation.
  • Stærkere kultur - En arbejdskultur præget af gennemsigtighed, åben kommunikation og et fælles engagement i organisatoriske mål.
  • Bæredygtig vækst - Et fundament for langsigtet succes bygget på ledere, der er veludstyrede til at lede gennem kompleksiteten i dagens forretningslandskab.

 

At arbejde med disse nye autentiske ledelsesværktøjer er en investering i din organisations fremtid, der fremmer en kultur af ekspertise, vækst og tilpasningsevne, der i sidste ende bidrager til vedvarende succes og en konkurrencefordel på markedet.

The BIG WHY:

⭐⭐⭐⭐⭐


I can't express enough how Coach Akademiet has transformed my approach to leadership. 


Before engaging with this program, I thought leadership was primarily about authority and decision-making. However, your program opened my eyes to a more profound and impactful style of leadership - one that starts with self-awareness and extends to understanding and empowering others.


I've discovered the power of mindfulness and self-reflection in fostering self-awareness and emotional intelligence. This newfound awareness has improved my communication, decision-making, and conflict resolution skills in both my professional and personal life.


What's most remarkable is that this transformation has had a ripple effect. As I've embraced leadership in a new way, I've seen positive changes in my team's dynamics and performance.


I now lead with authenticity, empathy, and a commitment to continuous growth. If you're seeking to elevate your leadership to new heights and inspire positive change within your organization, I wholeheartedly recommend Change Leaders training programme. It's an investment that pays immeasurable dividends.

Xavier Gibert - CMO. Flying Tiger

Meet the team

Rudi Narine - Master i erhvervspsykologi, Ledelses Coach & Team Coach med speciale i kommunikation, neurovidenskab og ledelsesprocesser. Rudi har over 25 års ledelses-, undervisnings- og coachingerfaring.

 

Forbered dig på at blive udfordret, inspireret og transformeret, når du går i gang med dette ledelsesprogram.

 

Rudis engagement i at dele sin visdom vil efterlade et uudsletteligt indtryk på din ledelsesfilosofi og din evne til at lede autentisk.

Sara Roland - ICF certificeret Coach, Psykoterapeut & Forfatter, med speciale i personligt lederskab, relationer og neurovidenskab.

Sara har over 20 års ledelses-, undervisnings- og coachingerfaring.

 

Saras besidder et sjældent talent for at hjælpe mennesker med at afdække deres autenticitet.

Hendes undervisning er ikke kun faglige værktøjer - Den er en transformerende oplevelse, der giver dig mulighed for at lede med formål, ægthed og selvtillid.

Practical information

Undervisningen vil omfatte både gruppesessioner og individuel refleksion.

 

Uddannelsen henvender sig til dig, der er leder og er på et punkt i din karriere, hvor du sigter mod at udforske og forbedre din ledelsesstil og autenticitet.


Deltagerne er typisk højtuddannede personer inden for deres respektive områder.

 

Denne uddannelse er designet til at hjælpe dig med at harmonisere din faglige ekspertise og evner og i sidste ende forme en mere ægte og værdibaseret ledelsestilgang, der tjener din personlige vækst, din organisation og dit team.

 

Samlet pris er kr. 45.000,- excl. moms.

Uddannelsen foregår på Zoom i tidsrummet kl. 10-16.

Har du spørgsmål til os?

Danfoss og Danske Bank, Novo Nordisk og Flying Tiger er blandt de virksomheder, der har valgt vores uddannelse til deres ledere.

De oplevede stor værdi i denne lederuddannelse.

unsplash